EVN bố trí nhân sự điều hành trung tâm điều độ điện quốc gia sau khi đình chỉ giám đốc

Ông Vũ Xuân Khu, Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia được giao giữ quyền điều hành từ ngày 15-6 cho đến khi có quyết định thay thế của cấp có thẩm quyền

Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân vừa có quyết định tạm giao ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc A0 kể từ ngày 15-6, cho đến khi có quyết định thay thế của cấp có thẩm quyền.

Việc bố trí nhân sự điều hành A0 được đưa ra sau khi ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc A0 bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện.

Theo EVN, việc tạm đình chỉ này không ảnh hưởng tới công tác quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia.

Trong khi đó, việc thanh tra chuyên ngành về quản lý và điều hành cung cấp điện trong giai đoạn khoảng 2,5 năm cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị hồ sơ tài liệu và trực tiếp báo cáo cũng phát sinh khối lượng công việc rất lớn.

Cũng liên quan đến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, Bộ Công Thương vừa có Tờ trình 3711/TTr-BCT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển A0 về Bộ. Theo đó, Bộ đưa ra 2 phương án chuyển đổi mô hình A0.

Thứ nhất, A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương. Phương án 2, A0 trở thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương.

Cả hai phương án nêu trên đều đảm bảo các tiêu chí về tính độc lập, khách quan của A0 so với hiện tại, khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan và khả năng linh hoạt đổi mới, sáng tạo.

Trong điều kiện hiện nay, để đáp ứng mục tiêu chuyển nguyên trạng A0 về trực thuộc Bộ Công Thương, mô hình đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện là phù hợp. Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi Luật giá và Luật điện lực sửa đổi được ban hành, có thể xem xét thêm phương án 2.

Trong trường hợp A0 chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, cần phải có cơ chế tài chính đặc thù đủ đảm bảo duy trì mức lương và phụ cấp tương đương với mức hiện hưởng để đảm bảo tránh xáo trộn về nhân lực của A0 dẫn đến những rủi ro về vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả hệ thống điện, đặc biệt trong thời gian chuyển giao và hoàn thiện mô hình tổ chức.

Hiện nay, về các điều kiện pháp lý và cơ sở hạ tầng Qua rà soát các quy định pháp luật hiện hành, Bộ Công Thương không có chức năng thực hiện việc quản lý, điều hành trực tiếp A0. Do đó để điều chỉnh việc quản lý, chỉ đạo A0 về Bộ Công Thương theo quy định của Đảng và Nhà nước, cần phải sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật.

Để đảm bảo A0 tiếp tục hoạt động ổn định, tránh xáo trộn có thể ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện, cần có lộ trình phù hợp để chuyển nguyên trạng các tài sản, nhân sự hiện nay sang Bộ Công Thương theo các quy định của pháp luật về quản lý tài sản cộng, đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức.

Bộ Công Thương cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển nguyên trạng A0 về Bộ Công Thương; giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*