Vì sao Bộ Nội vụ không đồng tình phương án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện từ EVN về Bộ Công Thương?

Bộ Nội vụ đồng tình với việc tách A0 từ EVN sang Bộ Công Thương, nhưng cần hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thay vì chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập vì vướng nhiều bất cập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản gửi Thủ tướng góp ý về việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương.

Theo Bộ Nội vụ, việc chuyển A0 về Bộ Công Thương là phù hợp với các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

Về cơ sở pháp lý, theo Luật Điện lực thì hoạt động điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ do Nhà nước độc quyền quản lý. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giao Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu là phù hợp và tạo điều kiện để doanh nghiệp này tham gia thị trường điện lực.

Ngoài ra, quyết định số 168 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN cũng nêu rõ A0 sẽ được chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng A0 đã đáp ứng đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cùng các văn bản hướng dẫn thi thành.

Tiến tới trung tâm này có thể hoạt động độc lập về nhân sự, pháp lý, tài chính, không chung lợi ích với bên bán điện và bên mua điện, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong giai đoạn 2021-2025.

Đồng tình với việc tách A0 từ EVN sang Bộ Công Thương, tuy nhiên, Bộ Nội vụ nêu rõ, A0 cần hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

“Việc A0 hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV sẽ có điều kiện thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện quốc gia; phù hợp với cơ chế điều hành giá, phí. Nếu chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ rất khó thực hiện được yêu cầu trên.

Chưa kể, việc chuyển đổi này sẽ vướng rất nhiều văn bản pháp lý như tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, đấu thầu đặt hàng, quản lý giá phí… Khi đó, A0 cũng sẽ không tách bạch chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước, cũng như chưa đáp ứng được lộ trình phát triển”, Bộ Nội vụ nêu.

Trên cơ sở đó, bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ trách nhiệm trong việc tham mưu, theo dõi, quản lý quá trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam gắn với tái cơ cấu EVN.

Đồng thời, các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án chuyển nguyên trạng A0 từ EVN về Bộ Công Thương và xây dựng đề án chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện; thị trường điện thuộc Bộ Công Thương.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*