Từ tháng 8/2023: Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên, người dân phải báo cáo cơ quan chức năng

Với giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương sẽ phải báo cáo cơ quan chức năng.
Báo cáo giao dịch từ 500 triệu trở lên

Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành có quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo, quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền, chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ…


Cụ thể đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin, báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử khi giao dịch chuyển tiền trong nước của các tổ chức tín dụng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Giao dịch chuyển tiền điện tử có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương.

Trước đó theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị giao dịch có giá trị lớn phải báo Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, mức giá trị giao dịch phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền thì ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng).

Việc quy định chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, theo Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế, bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia…

Báo cáo giao dịch có giá trị lớn được thực hiện theo hình thức như thế nào?Căn cứ Điều 36 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau về hình thức báo cáo đối với giao dịch đáng ngờ như sau:

Hình thức báo cáo

1. Đối tượng báo cáo gửi dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản giấy khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho yêu cầu gửi dữ liệu điện tử đối với các báo cáo được quy định tại các điều 25, 26 và 34 của Luật này.

2. Trường hợp cần thiết, đối tượng báo cáo có thể báo cáo qua fax, điện thoại, thư điện tử nhưng phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu thông tin báo cáo và phải xác nhận lại bằng một trong hai hình thức quy định tại khoản 1 Điều này.


3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản đối với các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng ngờ, các biện pháp phòng ngừa đã thực hiện.

Theo đó, báo cáo giao dịch có giá trị lớn được thực hiện theo hình thức như sau: Gửi dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản giấy khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho yêu cầu gửi dữ liệu điện tử

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*