Từ 1/8 không còn chức danh công chức Trưởng Công an xã

Theo Nghị định số 33, từ ngày 1/8/2023, chức danh công chức Trưởng Công an xã sẽ không còn thuộc biên chế công chức cấp xã.

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố vừa được ban hành ngày 10/6 có nhiều điểm mới. Một trong những điểm mới đó là chức danh công chức Trưởng công an xã sẽ không còn thuộc biên chế công chức cấp xã.

Cụ thể, theo khoản 2, Điều 55, Nghị định 33/2023, công chức cấp xã gồm các chức danh gồm: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Văn phòng – thống kê, địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường với các nơi là phường, thị trấn hoặc là địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường với các nơi là cấp xã; tài chính – kế toán; tư pháp – hộ tịch; văn hoá – xã hội.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại khoản 2, Điều 3, Nghị định 92/2009/NĐ-CP, công chức cấp xã gồm các chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng công an xã, Văn phòng – thống kê, địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường với các nơi là phường, thị trấn hoặc là địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường với các nơi là cấp xã; tài chính – kế toán; tư pháp – hộ tịch; văn hoá – xã hội.

Như vậy, theo quy định này, từ ngày 01/8/2023, chính thức không còn chức danh công chức Trưởng Công an xã. Thay vào đó, Trưởng Công an xã sẽ là chức danh thuộc lực lượng công an nhân dân, phù hợp với đề án xây dựng công an xã chính quy đã được áp dụng trên toàn quốc theo Nghị định 42/2001/NĐ-CP.

Ngoài ra, Nghị định 33/2023 cũng có nhiều thay đổi về tiêu chuẩn của từng chức danh công chức cấp xã. Ngoài chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự thì theo Điều 10 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, các chức danh còn lại có sự thay đổi.

Theo đó, với các chức danh công chức còn lại: Tuổi từ 18 trở lên; tốt nghiệp trung học phổ thông (trình độ giáo dục phổ thông), tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trở lên (trình độ chuyên môn nghiệp vụ) trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Không còn yêu cầu về chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn kỹ năng cơ bản như quy định cũ. Việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc… sẽ do UBND cấp tỉnh quy định căn cứ vào tiêu chuẩn từng chức danh và điều kiện thực tế của địa phương.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*