Sang 2024: Người nghỉ hưu có được Cải cách tiền lương không?

Rất nhiều người dân quan tâm rằng nghỉ hưu rồi có được cải cách tiền lương không?

Chốt cải cách tiền lương từ 1/7/2024

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Theo đó, với dự kiến thu – chi ngân sách năm 2024, cùng với việc sử dụng một phần nguồn cải cách tiền lương tích lũy của NSTW và các nguồn của ngân sách địa phương, dự kiến đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 1-7-2024. Ngoài ra, Chính phủ cũng bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo kết luận của Trung ương; dành nguồn thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng được ngân sách đảm bảo; tăng chế độ ưu đãi người có công và một số chế độ an sinh xã hội đảm bảo bù đắp một phần trượt giá và có tăng thêm…

Như vậy, theo thông tin trên thì cải cách tiền lương sẽ đồng thời với việc tăng lương hưu từ 1-7-2024.

Trường hợp nào được tăng lương hưu khi Cải cách tiền lương

Có 2 trường hợp được tăng lương hưu sau khi cải cách tiền lương, đó là:

+ Những người thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu.

+ Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lươn

Mức lương hưu của người lao động được xác định dựa vào tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Khi mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tăng thì mức lương hưu cũng sẽ tăng. Để được tăng lương hưu theo cải cách tiền lương mới, người tham gia bảo hiểm xã hội cần đáp ứng các điều kiện:

+ Đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu.

+ Đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu.

Liên quan đến hàng triệu người được hưởng lương hưu hàng tháng, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được Chính phủ trình lên Quốc hội thảo luận tại kỳ họp tháng 11/2023, thông qua kỳ họp tháng 5/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Theo đó, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã sửa điều kiện về hưởng lương hưu. Dự thảo quy định, người lao động được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện:

+ Có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên

+ Đủ 61 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 56 tuổi 08 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng 03 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm đối với lao động nam; tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 15 năm đối với lao động nữ, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%.

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu mà vẫn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã họi sau độ tuổi nghỉ hưu cao hươn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*