Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2023

Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí; Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ tiền… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2023.
Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

Kể từ ngày 3/12/2023, Nghị định 75/2023 của Chính phủ sẽ có hiệu lực. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Nhiều trường hợp được hưởng BHYT 100% khi khám chữa bệnh từ tháng 12/2023. Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định 75 bổ sung thêm đối tượng được ngân sách nhà nước cấp BHYT miễn phí là người dân tại các xã an toàn khu; vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hiện đang thường trú tại đây đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú.

Đồng thời, theo khoản 5, Điều 1 Nghị định 75 sẽ có thêm 2 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh gồm: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ tiền từ ngày 25/12/2023

Nghị định 76/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Một trong những nội dung đáng chú ý là tại Điều 38, Nghị định 76 đã quy định mức chi hỗ trợ cho người bị bạo lực gia đình gồm các khoản:

Tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình: Theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu khi thực hiện cấm tiếp xúc: Mức chi như đối tượng bảo trợ xã hội.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu người bị bạo lực gia đình bị tổn hại sức khỏe được chăm sóc, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người bị bạo lực gia đình sẽ được hỗ trợ nhiều khoản thiết thực. Ảnh minh họa PLO

Tăng mức trợ cấp hằng tháng cho quân nhân xuất ngũ

Thông tư 82/2023 của Bộ Quốc phòng sẽ có hiệu lực từ ngày 19/12/2023 quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, tại khoản 1, Điều 3 Thông tư này đã điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 với các đối tượng ở trên theo công thức:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 7/2023 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 x 1,125

Theo đó, mức trợ cấp hằng tháng của quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc như sau:

Từ đủ 15 năm – dưới 16 năm: 2,285 triệu đồng/tháng

Từ đủ 16 năm – dưới 17 năm: 2,288 triệu đồng/tháng

Từ đủ 17 năm – dưới 18 năm: 2,494 triệu đồng/tháng

Từ đủ 18 năm – dưới 19 năm: 2,598 triệu đồng/tháng

Từ đủ 19 năm – dưới 20 năm: 2,7 triệu đồng/tháng

Mặc dù Thông tư này có hiệu lực từ 19/12/2023 nhưng các quy định được thực hiện từ ngày 1/7/2023.

Tăng lương cho viên chức hỗ trợ dạy người khuyết tật

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2023 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở công lập được tăng lương từ tháng 12/2023. Ảnh minh họa NLĐ

Theo đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật sẽ được hưởng lương như viên chức loại A0, có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89 theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Do đó, viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật sẽ có mức lương dao động từ 3,78 triệu đồng/tháng đến cao nhất là 8,802 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, theo quy định cũ, đối tượng này chỉ được hưởng lương của viên chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 – 4,06 tương ứng với mức lương là từ 3,348 triệu đồng/tháng – 7,308 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu mới về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình

Thông tư 09/2023 của Bộ Xây dựng quy định Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình sẽ có hiệu lực từ 1/12/2023.

Theo đó, một số quy định mới liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại Quy chuẩn này cần lưu ý gồm:

Tại mỗi tầng phải bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó nếu không thể bảo đảm yêu cầu về chiều rộng khe hở giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang.

Nhà và công trình không cần phải trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà nếu thuộc phạm vi phục vụ của các nguồn cấp nước chữa cháy ngoài nhà gồm bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo và các nguồn nước tương tự khác…

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*